BÁSNICKÉ SPISYKniha obsahuje úplné básnické dílo Bohuslava Reynka z celého jeho tvůrčího období šedesáti let. Druhé souborné kritické vydání se pokouší podat co možná ucelený obraz o tvorbě jednoho z nejsvéráznějších a nejsugestivnějších českých básníků s výborným výsledkem, a před čtenářem tak defiluje široké pásmo ryzí, hluboce lidské a osudové poezie.

Básnické spisy / Bohuslav Reynek [text k vydání připravila a ediční poznámku napsala Milada Chlíbcová] : [doslov napsal Mojmír Trávníček] : [data života a tvorby sestavil Jiří Šerých] : [fotografie Daniel Reynek] : [grafická úprava Zdeněk Macháček] : [ilustrace fragmenty z grafického listu Bohuslava Reynka]. -- 2. vyd. -- Zlín : Archa : [Havlíčův Brod] : Petrkov, 2009. -- 733 s. : il. 20 cm. EAN 9788090406148

Koupit